اس جی ست

تعبیر خواب راه رفتن – پیاده روی در خواب چه معنایی دارد؟

۲۴ تیر ۱۳۹۷

منظور از راه رفتن در خواب چیست؟

تعبیر خواب راه رفتن - پیاده روی در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب راه رفتن – پیاده روی در خواب چه معنایی دارد؟

راه رفتن به خودی خود در خواب معنا و مفهومی پیدا نمی‌کند بلکه مسیر و طرز راه رفتن می‌تواند محوریت خواب قرار گرفته و تعبیری برای آن بیان گردد. راه رفتن در میان ابرها ، راه رفتن با معشوق ، راه رفتن سبزار هر کدام تعابیر جدا یی دارد که در این پست از بخش تعبیر خواب اس جی ست قصد داریم شما را با تعابیر آنها آشنا کنیم. پس در ادامه با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب راه رفتن

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

راه رفتن درست، با حالتی متوازن در خواب، به هدایت و طلب علم تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که با حالتی متکبرانه راه می رود نشانه بداحوالی و فساد دین اوست.

در سر زمین رویاها آمده:

 • شما راست راه می روید : شانس می چرخد و برای شما پول بهمراه می آورد .
 • عقب عقب راه می روید : پول از دست می دهید
 • به آرامی راه می روید : نصیحتهای یکنفر برای شما بسیار سودمند خواهد بود .
 • خیلی تند راه می روید : در امور ضروری که انجام آنها توام با عجله می باشد بیشتر احتیاط کنید
 • در هنگام شب راه می روید : مورد غضب قرار میگیرید و پول از دست می دهید
 • در یک خیابان گل آلود راه می روید : عذاب
 • در گل و لای راه می روید : بیماری و اضطراب
 • روی شن راه می روید : رنج
 • باتفاق یک آدم معلول را می روید : بدشانسی
 • با یک چوبدستی راه می روید : شکست در بازی
 • روی خاکستر راه میروید : یک ضررمالی
 • در بستر یک مجرای آب که خشک شده است راه میروید :دیگران بر ضد شما کارمی کنند .
 • در آب راه می روید : موفقیت و شانس
 • باتفاق اشخاص دیگر راه میروید : یک موفقیت
 • مارپیچ راه می روید : با مخالفت مواجه خواهید شد.

 

تعبیر خواب به سختی راه رفتن

منوچهر مطیعی تهرانی:

اگر کسی در خواب ببیند که انگشت پای او آفت دیده به طوری که راه رفتن برای او به صعوبت امکان پذیر می‌گردد غم و اندوهی به او می‌رسد.

اگر چیزی به پاشنه پای شما چسبیده بود که در راه رفتن مزاحمت ایجاد می‌کرد سر زبان مردم می افتید و پشت سرتان حرف می‌زنند.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید با کمک چوب زیر بغل راه می‌روید علامت آن است که وضعیت مالی شما متزلزل خواهد شد.

در سر زمین رویاها آمده:

به زحمت راه میروید : با یک دانشمند آشنا می شوید

با یک پای چوبی راه می روید : تغییرات بزرگی در موفقیت شما رخ خواهد داد .

 

تعبیر خواب پیاده روی

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب، در مکانى زیبا مشغول قدم زدن باشید، بیانگر آن است که ثروتى به دست مى‏آورید.

اگر خواب ببینید هنگام شب مشغول پیاده‏روى هستید، به این معنا است که به اهداف خود نمى‏رسید

 

تعبیر خواب راه رفتن - پیاده روی در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب راه رفتن – پیاده روی در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب راه رفتن در خواب

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید از کسانی هستید که در خواب راه می‌روید، نشانه آن است که نادانسته با نقشه‌هایی موافقت می‌کنید، که از اضطراب و بدبختی چیزی برایتان به ارمغان نمی‌آورد.

 

تعبیر خواب گم کردن راه

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید راه خود را گم کرده اید ، علامت آن است که اگر به اقداماتی که انجام می دهید با دقت بیشتری تأمل نکنید ، شکست خواهید خورد .

 

تعبیر خواب راه رفتن روی آب

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که بر فراز آب همی رفت، چون آب دریا و رودخانه و آن چه بدین نماید، دلیل کند بر قوت ایمان و اعتقاد پاک وی

 

تعبیر خواب راه رفتن در جاده و خیابان

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید در خیابانی راه می‌روید، نشانه آن است که تقریباً از رسیدن به هدفی که خواهانش هستید، نومید خواهید شد.

 

تعبیر خواب راه رفتن با معشوق

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در باغی پر از بوته‌های گل و گیاه قدم می زند، نشانه آن است که به شادمانی و ثروت دست خواهد یافت.

اگر خواب ببینید با همسر خود در پارک قدم می‌زنید، نشانه آن است که زندگی آسوده و شادی بخش خواهید داشت

 

تعبیر خواب راه رفتن با پای برهنه

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در جاده ای پا برهنه بودید خوب نیست.

لیلا برایت می‌گوید:

اگر در خواب ببینید که پا برهنه بر روی سبزه‌زاری قدم می‌زنید، به این معنا است که اوقات خوشی پیش رو دارید.

اگر در خواب پا برهنه بر روی صخره‌ها راه می‌روید، به این معنا است که دچار گرفتاری و مشکلات خواهید شد.

 

تعبیر خواب راه رفتن در آسمان

تعبیر خواب راه رفتن در اسمان به روایت امام جعفر صادق

اول: سفر.

دوم: کارمزد.

سوم: عمر داز.

چهارم: منفعت بسیار.

 

تعبیر خواب راه رفتن - پیاده روی در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب راه رفتن – پیاده روی در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب راه رفتن نوزادی که مرده 

تعبیر گری می گوید:

اگر دیدی طفلی خردسال و یا بچه ای که از قبل میدانی مرده است در رویایت راه می رفت نشانه ی از دست دادن عزیزی هست که سن و سال زیادی ندارد و شاید بچه باشد میتواند نشانگر در مصیبت و در سوگ نشستن اطفال در اقوامت باشد

 

تعبیر خواب راه رفتن بچه

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر ببینی بچه ی خودت در سن خیلی پایین شروع به راه رفتن کرده است این نشانه ی این است که چند فرصت و یا شانس مهم زندگی ات را بخاطر عجول بودن و یا قضاوت نادرست از دست میدهی و سبب میشود تا از تو کسانی دلگیر شوند

اگر دیدی طفل دیگران چنین کرد نشانه ی ان باشد که سایرین رفتاری نادرست در برابرت از خود نشان میدهند و تو را مورد قضاوت ناحق قرار میدهند

 

اگر برای مطالعه تعبیر خواب های زیر تمایل دارید می توانید آنها را در سایت اس جی ست مطالعه کنید

تعبیر خواب پارک ، تعبیر خواب چمن و چمن زار ، تعبیر خواب باغ

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : اس جی ست

 

مطالب متنوع دیگر

Loading…

۵ قانون طلایی برای داشتن خانه ای شیک و منحصر به فرد

۲۴ تیر ۱۳۹۷

5 قانون طلایی برای داشتن خانه ای شیک و منحصر به فرد

۵ قانون طلایی برای داشتن خانه ای شیک و منحصر به فرد

خانه باید امن‌ترین و زیباترین جای دنیا باشد؛ حتی اگر امکاناتتان خیلی کم است باز هم تا جایی که می‌توانید به این قانون عمل کنید و تمام تلاشتان را برای زیباتر کردن فضای خانه به کار بگیرید. ممکن است در ابتدا متوجه تفاوتی که در روحیه‌تان ایجاد می‌شود، نشوید؛ اما با گذشت کمی زمان ناخودآگاه احساس شادی و آرامشتان بیشتر خواهد شد. از روش‌های زیر برای زیباسازی فضای خانه کمک بگیرید.

 

قانون اول: توجه به جزئیات کوچک در خانه

خانه هم مثل خیلی چیزهای دیگر، برای زیبایی بیشتر به اکسسوری و جزئیات نیاز دارد. مهم نیست این جزئیات از برندهای ایتالیایی تهیه شده باشند یا از برندهای داخلی؛ مهم این است که با خانه شما در هارمونی و هماهنگی به سر ببرند. جزئیات شامل دیوارکوب‌ها، قاب عکس‌ها، تابلوهای نقاشی، کوسن‌ها، ظروف تزئینی و موارد مشابه می‌شوند. لازم است برای شیک شدن فضای خانه، بین این موارد و فضای کلی منزلتان هماهنگی وجود داشته باشد. برای مثال اگر مبل‌هایتان بنفش هستند، یک ظرف رومیزی شیشه‌ای صورتی، قاب‌ عکس‌های سفید یا نقره‌ای و کوسن‌های صورتی، بنفش و سفید می‌توانند ترکیب جالبی ایجاد کنند. بین تمام این وسایل هماهنگی رنگ وجود دارد.

 

علاوه بر هماهنگی بین رنگ‌ها، باید به نکته دیگری هم توجه کنید؛ اینکه فضای داخلی منزلتان سنتی است یا مدرن. اگر روتختی ترمه دارید، رومیزی‌ قلمکاری انداخته‌اید و بیشتر ظروفتان سرامیکی هستند و طرح‌های سنتی دارند، نمی‌توانید یک دفعه یک آباژور کاملا مدرن با زاویه‌های تیز و فرم عجیب را به دکور اضافه کنید؛ در عوض بهتر است دنبال آباژوری ساده بگردید یا سراغ مدل‌هایی را بگیرید که کلاهکشان طرح بته جقه یا کاشی‌های رنگی دارد. مثال دیگر در مورد وسایل اساسی‌تر و بزرگتر است؛ اگر مدل های پرده برای منزل و اتاق خواب شما کاملا مدرن و امروزی است، نمی‌توانید سراغ روتختی سنتی یا تختی با فرم قدیمی بروید. بنابراین لازم است هارمونی هم از نظر رنگ رعایت شود و هم از نظر سبک. رعایت نکردن این نکات، ترکیب ناهماهنگی به شما می‌دهد که اصلا جذاب نیست.

 

قانون دوم: ایمان به معجزه رنگ‌ها

5 قانون طلایی برای داشتن خانه ای شیک و منحصر به فرد

یکی از چیزهایی که خانه ما ایرانی‌ها کم دارد، رنگ‌های پرانرژی است. ما معمولا هنگام انتخاب لوازم منزل از دایره قهوه‌ای، کرم، مشکی و زرشکی خارج نمی‌شویم؛ درحالی‌که دنیایی از طیف‌های متنوع رنگ‌های گوناگون وجود دارد که می‌تواند با کمترین هزینه، بیشترین تغییر را در منزلمان ایجاد کند. کافی است نگاهی به چرخه رنگ‌ها بیندازید؛ رنگ‎هایی که کنار هم قرار دارند، هم‌خانواده هستند و آن‌هایی که رو‌به‌روی هم نشسته‌اند، متضاد. استفاده از رنگ‌های متضاد برای خانه‌هایی مناسب است که ساکنانشان دوست دارند در زمینه ایجاد تنوع، پیشرو باشند و جرأت ریسک بالایی دارند. رنگ‌های هم‌خانواده هم برای افرادی به کار می‌رود که ترجیح می‌دهند با کمترین ریسک، بیشترین نتیجه را بگیرند. هنگام انتخاب لوازم خانه اول قوانین چرخه رنگ‌ها را بشناسید و ببینید کدام رنگ‌ها در کنار هم احساس بهتری به شما می‌دهند. یادتان باشد رنگ و طرح دیوارها یکی از مهم‌ترین نقش‌ها را در زیبایی منزلتان ایفا می‌کند، چون مساحت زیادی را به خودشان اختصاص می‌دهند، پس با احتیاط و انرژی انتخاب کنید!

 

قانون سوم: توجه به مساحت خانه

قبل از انتخاب وسایل خانه، به مساحتی که قرار است برای آن دست به خرید لوازم بزنید، توجه کنید. اگر خانه‌تان کوچک است لازم است برای ایجاد تعادل در فضای آن به بعضی نکات دقت کنید:

 • سراغ وسایل چندکاره بروید. مبلمان تخت‌شو یا میز کار و کتابخانه سر هم می‌توانند مقدار زیادی به صرفه‌جویی در فضا به شما کمک کنند.
 • از آینه استفاده کنید. آینه قابلیت جادویی بزرگتر نشان دادن خانه را دارد؛ طوری که با جاگذاری درست فضای شما حداقل دو برابر بزرگتر از آنچه هست به نظر می‌رسد.
 • به جای استفاده از وسایلی که پایه دارند، سراغ آن‌هایی را بگیرید که قابلیت آویزان شدن از سقف یا چفت شدن به دیوار را دارند. برای مثال یک میز آشپزخانه که به راحتی و با یک اهرم به دیوار چفت می‌شود یا گلدان‌هایی که از کناره‌های دیوار آویزان شده‌اند، فضای زمینی شما را نمی‌گیرند و امکان تنوع بیشتری به شما خواهند داد.
 • به جای رنگ‌های تیره سراغ رنگ‌های روشن بروید. هر چه فضا روشن‌تر باشد، بزرگتر به نظر می‌رسد.
 • از تاثیر نورپردازی و به طور کلی نور زیاد در فضای کوچک غافل نشوید. اگر خیلی از اصول نورپردازی سر درنمی‌آورید و احتمال اشتباه کردنتان بالاست، برای نورپردازی فضای کوچکتان از یک مشاور راهنمایی بگیرید.
 • مبلمان خیلی بزرگ یا هر وسیله جاگیر دیگری دکور کردن خانه را برایتان سخت می‌کند. در عوض سراغ ابعاد متوسط بروید.
 • بهتر است فضای کوچک منزل را با جزئیات و وسایل زیاد پر نکنید. شلوغی باعث می‌شود مساحت فضای شما کمتر به نظر برسد و این چیزی نیست که به آن احتیاج داشته باشید.
 • منظم و مرتب نگه داشتن فضای کوچک را از یاد نبرید. نظم فضا را بازتر و بزرگتر نشان می‌دهد.

 

قانون چهارم: توجه به کلیات!

5 قانون طلایی برای داشتن خانه ای شیک و منحصر به فرد

جزئیات زمانی معنا پیدا می‌کنند که کلیات را درست انتخاب کرده باشید. کلیات شامل مبلمان، فرش‌ها، پرده‌ها، رنگ دیوارها یا حتی کاغذ دیواری می‌شود. لازم است که بین این موارد هم هماهنگی و تناسب به چشم بخورد. مثلا کاغذ دیواری منزل مانند کاغذ دیواری سه بعدی در کنار لوازم مدرنی خودش را نشان می‌دهد که از نظر رنگ و طرح به هم شباهت داشته باشند. در عین حال باید بین پرده و فرش هارمونی به چشم بخورد و هر دوی این‌ها به مبل‌ها بیایند. تازه بعد از هماهنگی بین این موارد کلی است که جزئیات می‌توانند خودی نشان دهند و خانه را جذابتر نشان دهند.

 

قانون پنجم: عکس ببینید

اگر خیلی اهل مطالعه نیستید و وقت یا حوصله خواندن قوانین دکوراسیون داخلی را ندارید، خودتان را به تماشای عکس‌های دکوراسیون منازل زیبا عادت دهید. مجله بخرید یا روی اینترنت جست‌و‌جو کنید؛ هر کدام از این روش‌ها را که انتخاب کنید، نتیجه یکی است؛ اینکه چشم‌تان به دیدن زیبایی ‌ها عادت می‌کند و بعد از مدتی ناخودآگاه آن‌ها را یاد می‌گیرد. ذهنی که قوانین نانوشته را یاد گرفته باشد، بعد از مدت کوتاهی می‌تواند آن‌ها را در مورد منزل خودش هم اجرا کند. بنابراین تا می‌توانید تصاویر زیبا ببینید و علاوه بر لذت بردن از آن‌ها، کم‌کم در خانه خودتان اجرایشان کنید.

شیر دادن به نوزاد | مادران شاغل شیرده بد نیست بخوانید + عکس

۲۴ تیر ۱۳۹۷

در ایران تغذیه نوزادان با شیر مادر بسیار اهمیت دارد. حال اگر مادر شاغل باشد، شیر دادن به نوزاد کار سخت و مشکلی خواهد شد. حتی گاهی نوزادانی که مادران شاغل دارند، به ناچار از شیر مادر محروم می شوند و باید در زمانی که مادر سر کار است از شیر خشک استفاده کنند که این امر مضرات بسیاری برای سلامت نوزاد دارد.

 

 

شیر دادن به نوزاد برای مادران شیرده شاغل

شیر دادن به نوزاد برای مادران شیرده شاغل

 

پزشکان به این منظور توصیه های مهمی را برای شیر دادن به نوزاد برای مادران شیرده شاغل دارند :

۱- اگر این امکان وجود دارد، نوزاد را با خود به محل کار ببرید.

۲- اگر نمی توانید نوزادتان را به محل کار ببرید، پس او را به نزدیک ترین مهد کودکی که به محل کار شما نزدیک است ببرید تا هر دو-سه ساعت یکبار بروید و به نوزادتان شیر بدهید.

۳- اگر این امکان هم وجود ندارد، یک پرستار بگیرید و یا از خواهر یا مادرتان بخواهید حداقل یک یا دو بار نوزاد را به محل کارتان بیاورند تا به نوزادتان شیر دهید.

۴- سعی کنید قبل از بیرون رفتن، به کودک خود شیر بدهید تا کاملا سیر شود.

 

شیر دادن به نوزاد برای مادران شیرده شاغل

۵- یکی دیگر از مواردی که در شیر دادن به نوزاد  اهمیت ویژه ای دارد این است که مادر شیر خود را بدوشد و درون یخچال بگذارد بمدت ۲۴ ساعت یا درون فریزر بمدت ۴۸ ساعت و از کسی بخواهد که به نوزاد شیر بدهد.

۶- در صورتی که می توانید حداقل بمدت ۴ ماه مرخصی بگیرید تا برای شیر دادن به نوزاد خود دچار مشکل نشوید.

۷- از رییس خود بخواهید که در صورتی که امکان دارد حداقل بمدت ۶ ماه، یک سری از کارها را که می توانید در منزل انجام دهید تا بتوانید با شیر دادن به نوزاد خود، این مشکل را کمی برطرف نمایید.

۸- حتی می توانید برای شیر دادن به نوازد خود, در همان محل کار دو الی سه بار شیر خود را بدوشید و با پیک موتوری شیر را به نوزاد خود برسانید.

۹- آخرین کاری که می توانید انجام دهید این است که اگر خواهر یا دوست صمیمی یا از اقوامتان، خانمی که نوزاد شیرخوار دارد و به منزل شما نزدیک هستند درخواست کنید تا روزی یکی دو بار به نوزادتان شیر دهد.

 

 

طرز تهیه پنکیک سیب زمینی پنیری

۲۴ تیر ۱۳۹۷

پنکیک سیب زمینی پنیری بهترین راه برای استفاده از پوره های سیب زمینی اضافه است. این دستورالعمل آن قدر خوب است که حتی ارزش دارد پوره های سیب زمینی را فقط مخصوص آن آماده کرد و به عنوان غذای نونی برای شام در نظر گرفت.یک قابلمه ۴٫۵ لیتری را پرآب کرده و ۱ قاشق غذاخوری نمک به آن اضافه کنید. سپس حدود ۷ عدد سیب زمینی را پوست کنده و به ۴ قسمت مساوی تقسیم کنید و داخل قابلمه قرار دهید تا این که پخته شود و به حدی نرم شود که چنگال راحت در آن فرو رود.

cheese-potato-pancakes4

مواد لازم برای پنکیک سیب زمینی پنیری :

 پوره سیب زمینی ۴ پیمانه 
 پنیر موزارلا خرد شده  ۲ پیمانه ۲۵۰ گرمی
تخم مرغ بزرگ   ۱ عدد
* آرد  ۴/۱ پیمانه 
پیازچه خرد شده ۲ تا ۳ قاشق غذاخوری
پودر سوخاری ساده نصف پیمانه
روغن زیتون سبک یا روغن کانولا به مقدار لازم
خامه ترش یا سرشیر کمی

 

* ۴/۱ پیمانه آرد یا برای این که خامه ای تر شود، نصف پیمانه آرد هم می توانید استفاده نمایید.

 

طرز تهیه پوره :

یک قابلمه ۴٫۵ لیتری را پرآب کرده و ۱ قاشق غذاخوری نمک به آن اضافه کنید. سپس حدود ۷ عدد سیب زمینی را پوست کنده و به ۴ قسمت مساوی تقسیم کنید و داخل قابلمه قرار دهید تا این که پخته شود و به حدی نرم شود که چنگال راحت در آن فرو رود.

 

سپس سیب زمینی ها را با ۴ قاشق غذاخوری کره در ظرفی دیگر له کنید تا پوره سیب زمینی به دست آید. پوره می تواند یک تا سه روز قبل از آماده سازی غذا درست شود.

 

مواد لازم برای تهیه پنکیک سیب زمینی پنیری

 

طرز تهیه پنکیک :

در یک کاسه بزرگ، ۴ فنجان پوره سیب زمینی و ۲ فنجان پنیر موزارلا، ۱ تخم مرغ بزرگ، ۴/۱ فنجان آرد و ۲ قاشق غذاخوری پیازچه خرد شده را با هم مخلوط کنید. اگر سیب زمینی بیش از اندازه سفت به نظر می رسد، یک قاشق آرد به آن اضافه نمایید.

 

یک قاشق بزرگ از مخلوط سیب زمینی را بین کف دست خود قرار دهید و آن را به شکل گرد درآورده، ۱/۳ قاشق مرباخوری خامه بمالید. هر دو طرف پنکیک را در خرده نان بپاشید و با پودر سوخاری بپوشانید و روی یک تخته برش قرار دهید. با پنکیکهای باقی مانده تکرار کنید.

 

 

پنکیک های آماده را در تابه سرخ کنید

 

با استفاده از یک ماهیتابه نچسب و با گرمای ملایم، روغن را گرم کرده و روی سطح تابه پخش نمایید تا تمام آن را بپوشاند. زمانی که روغن داغ شد، تکه های پنکیک را درون تابه قرار دهید و اجازه دهید ۳ الی ۴ دقیقه سرخ شود یا این که رنگش طلایی شود. اگر بازهم به روغن احتیاج داشتید می توانید اضافه کنید. همچنین برای این که کار زودتر تمام شود می توانید از دو تابه استفاده نمایید.

دسته بندی

کلمات کلیدی

بیوگرافی و عکس های بهرام افشاری بازیگر

۲۴ تیر ۱۳۹۷

بیوگرافی و عکس های بهرام افشاری بازیگر

  عکس جدید بهرام افشاری

بیوگرافی بهرام افشاری bahram afshari بازیگری که در سریال پایتخت ۵ خوش درخشید و حسابی معروف شد.

متولد و بزرگ شده در شهر زیبای همدان در ۷ خرداد ۱۳۶۶٫

اسم شخصیتی که در سریال پایتخت۵ داشت بهتاش بود و در نقش بهتاش حسابی گل کرد و طرفداران زیادی پیدا کرد.

بهرام افشاری در سریال پایتخت ۵

بازیگری رو از تئاتر همدان و در اواخر دهه ۸۰  در تهران ادامه داد.

سابقه بایگری در سینما در فیلم عصبانی نیستم اثر رضا درمیشان و فیلم کارگر ساده نیازمندیم اثر منوچهر هادی هم داره.

قدی حدودا ۲ متری دارد و این مساله باعث شده تا بعضی از پیشنهادهای بازیگری رو برای همین موضوع رد کنه.

 

حقوق مستمری بگیران ۱۰۴ درصد افزایش یافت

۲۴ تیر ۱۳۹۷

حقوق مستمری بگیران ۱۰۴ درصد افزایش یافت
خبرگزاری اس جی ست نیوز (abnews.ir): به گزارش ای بی نیوز ، سید تقی نوربخش روز شنبه در آیین افتتاح درمانگاه تامین اجتماعی اس جی ست افزود: این افزایش توانسته است بخشی از مافات گذشته نسبت به حقوق مستمری بگیران را جبران کند ولی هنوز هم کافی نیست و باید تلاش ها بیشتری صورت بگیرد.

وی بیان کرد: در سال ۹۷ ماهانه ۵۰ هزار میلیارد ریال جهت پرداخت حقوق مستمری بگیران و بیمه بیکاری پرداخت شده است که ۴۷ هزار میلیارد ریال جهت مستمری و ۳ هزار میلیارد ریال جهت بیمه بیکاری پرداخت شده است.

وی ادامه داد: در اردیبهشت و خرداد امسال تا کنون ۶۷ هزار میلیارد ریال جهت پرداخت مستمری و بیمه بیکاری پرداخت شده است که این پرداخت ها در موقعیتی است که این سازمان بدون اتکا به منابع عمومی کشور اداره می شود.

نوربخش تصریح کرد: حدود ۴۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند.

وی گفت: ۶ میلیون مستمری بگیر اصلی و تبعی تحت پوشش تامین اجتماعی کشور هستند که این سازمان موظف به پرداخت مستمری تامین درمان ، سفرهای زیارتی ، هزینه های کفن و دفن  و بن های خوار و بار است.

وی اظهار داشت: در شرایط فعلی که درگیر جنگ اقتصادی دشمن هستیم از ۶ ماه پیش در سازمان تامین اجتماعی ستادی تشکیل شده است و تمام پیش بینی ها جهت تضمین مسائل درمانی و بیمه ای افراد تحت پوشش صورت گرفته است و جای هیچ نگرانی نیست.

سید تقی نوربخش و هیات همراه روز شنبه جهت افتتاح دو طرح درمانی در کاشان و اس جی ست به این مناطق  حضور یافته است.

به گزارش ای بی نیوز ، درمانگاه تامین اجتماعی حضرت ابوالفضل (ع) اس جی ست با زیر بنای دو هزار و ۶۰۰ متر مربع در ۳ طبقه شامل بخش های عمومی و تخصصی با حضور دکتر نوربخش به بهره برداری رسید.

بخشودگی جرائم بیمه ای در راستای حمایت از کالای ایرانی است

۲۴ تیر ۱۳۹۷

بخشودگی جرائم بیمه ای در راستای حمایت از کالای ایرانی است