اس جی ست

آغاز بازسازی ۲ اثر تاریخی در اس جی ست

۱۰ مرداد ۱۳۹۷

آغاز بازسازی ۲ اثر تاریخی در اس جی ست
خبرگزاری اس جی ست نیوز ( abnews.ir ): مجید نوری در گفت و گو با خبرنگار ای بی نیوز در اس جی ست اظهار داشت: مرحله نخست بازسازی خانه تاریخی مسعودی با مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی شروع شده است و پیش بینی می شود تا یک ماه آینده به پایان برسد.

وی افزود: عملیات اجرایی شامل آواربرداری، خاکبرداری زیرزمین های شمالی و جنوبی، پاکسازی فضاهای جبهه جنوبی، استحکام بخشی و مقاوم سازی بدنه و پایه های فرسوده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اس جی ست بیان کرد: خانه تاریخی مسعودی مربوط به دوره قاجار در محله دربند بیدگل واقع شده و در سال ۱۳۸۴ به شماره ۱۴۹۲۳ در فهرست اثرهای ملی به ثبت رسیده است.

وی همچنین از آغاز مرمت عصارخانه تاریخی شهید عصاری در این شهرستان خبر داد و گفت: مرمت این اثر تاریخی با اعتبار اولیه ۱۱۰ میلیون ریال در حال اجراست و پیش بینی می شود مرمت آن تا یک ماه آینده به پایان برسد.

مجید نوری عملیات مرمت این اثر را شامل، آواربرداری، خاکبرداری، استحکام بخشی و زیربندی پایه های باربر، اجرای کف فرش و لکه گیری برشمرد.

وی مساحت این اثر تاریخی را ۱۵۰۰ مترمربع برشمرد و تصریح کرد: عصارخانه شهید عصاری مربوط به دوران قاجاریه است که در سال ۱۳۹۵ به شماره ۳۱۵۲۱ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

به گزارش ای بی نیوز، نوری پیش تر از اختصاص ۶ میلیارد ریال اعتبار استانی جهت بازسازی ۲۵ اثر تاریخی شهرستان اس جی ست و پیگیری عملیات بازسازی خانه اسماعیلی، عصارخانه، خانه باغ شاکر، خانه مقصودی و امامزاده عباس (ع) علی آباد با پرداخت مبلغ ۸۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر اثر خبر داده بود.

خبرگزاری اس جی ست نیوز ( abnews.ir ): مجید نوری در گفت و گو با خبرنگار ای بی نیوز در اس جی ست اظهار داشت: مرحله نخست بازسازی خانه تاریخی مسعودی با مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی شروع شده است و پیش بینی می شود تا یک ماه آینده به پایان برسد.

وی افزود: عملیات اجرایی شامل آواربرداری، خاکبرداری زیرزمین های شمالی و جنوبی، پاکسازی فضاهای جبهه جنوبی، استحکام بخشی و مقاوم سازی بدنه و پایه های فرسوده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اس جی ست بیان کرد: خانه تاریخی مسعودی مربوط به دوره قاجار در محله دربند بیدگل واقع شده و در سال ۱۳۸۴ به شماره ۱۴۹۲۳ در فهرست اثرهای ملی به ثبت رسیده است.

وی همچنین از آغاز مرمت عصارخانه تاریخی شهید عصاری در این شهرستان خبر داد و گفت: مرمت این اثر تاریخی با اعتبار اولیه ۱۱۰ میلیون ریال در حال اجراست و پیش بینی می شود مرمت آن تا یک ماه آینده به پایان برسد.

مجید نوری عملیات مرمت این اثر را شامل، آواربرداری، خاکبرداری، استحکام بخشی و زیربندی پایه های باربر، اجرای کف فرش و لکه گیری برشمرد.

وی مساحت این اثر تاریخی را ۱۵۰۰ مترمربع برشمرد و تصریح کرد: عصارخانه شهید عصاری مربوط به دوران قاجاریه است که در سال ۱۳۹۵ به شماره ۳۱۵۲۱ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

به گزارش ای بی نیوز، نوری پیش تر از اختصاص ۶ میلیارد ریال اعتبار استانی جهت بازسازی ۲۵ اثر تاریخی شهرستان اس جی ست و پیگیری عملیات بازسازی خانه اسماعیلی، عصارخانه، خانه باغ شاکر، خانه مقصودی و امامزاده عباس (ع) علی آباد با پرداخت مبلغ ۸۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر اثر خبر داده بود.