اس جی ست

تعبیر خواب تابه – معنی دیدن ماهیتابه در خواب چیست؟

۲۱ مرداد ۱۳۹۷

تعبیر خواب تابه - معنی دیدن ماهیتابه در خواب چیست؟

تعبیر خواب تابه – معنی دیدن ماهیتابه در خواب چیست؟

در این پست از بخش تعبیر خواب اس جی ست قصد داریم شما را با تعبیر خواب تابه (ماهیتابه) آشنا کنیم. دیدن تابه در خواب بیانگر تکامل در عشق است. همچنین بیانگر این است که نیاز دارید شروع کنید پیامد کارهاتان را قبول کنید. شما ممکن است خودتان را در موقعیتی غیر قابل اجتناب (گریز ناپذیر) بیابید. در ادامه با ما همراه باشید.

اگر ببینی از تابه چیزی می‌خوری، یـعـنـی از خدمتکاری که گفته شد خیر و منفعت به دست می‌آوری (به اندازۀ خوردنی آن تابه). اگر ببینی آن چیزی که خورده‌ای ترش و ناخوشایند است، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی

دیدن تابه در خواب، نشانه‏ى آن است که یکى از دوستان قدیمى خود را مى‏بینید.

تعبیر خواب تابه - معنی دیدن ماهیتابه در خواب چیست؟

تعبیر خواب تابه – معنی دیدن ماهیتابه در خواب چیست؟

اگر مردی در خواب ببیند که تابه ای نو و براق دارد با زنی خوب روز آشنا می شود که کاردان و خانه دار و مدیر است

اگر در خواب یک تابه‏ى خالى را دیدید، یعنى از موضوعى غمگین مى‏شوید.

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید